Navigace

Obsah

MIKROREGION ODERSKO

Vážení a milí spoluobčané,

žádáme Vás tímto o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí vzniku nové rozvojové strategie Mikroregionu Odersko a jeho členských obcí. Vyjádřete svůj názor – co se Vám ve Vaší obci libí, co nelíbí, co Vám zde schází. Můžete také připojit jakoukoli připomínku či vzkaz zastupitelům obcí a představitelům mikroregionu.

Dotazník je určen pro všechny občany Mikroregionu Odersko – každého člena domácnosti. Vyplnění dotazníku je anonymní. Mikroregion Odersko zahrnuje obce Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné.

Výstupy z dotazníku budou využity pro optimální nastavení strategie budoucího rozvoje mikroregionu i obcí.

Dotazník je možné vyplnit ve fyzické podobě, kterou si můžete vytisknout nebo vyzvednout a následně i odevzdat na Vašem obecním úřadě, nebo jej vyplnit elektronicky zde. Termín pro vyplnění a odevzdání formuláře je do 30. září 2020.

Děkujeme za Vaše názory i Váš čas při vyplnění dotazníku.

Mgr. Elena Vahalíková a Ing. Pavla Bíbrlíková, Mikroregion Odersko

STRATEGICKÝ PLÁN

 

Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko

(reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010076)


 

 

Mikroregion Odersko je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Přirozeným správním a ekonomickým centrem mikroregionu je město Odry, které obklopují obce Heřmánky, Heřmanice u Oder, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Luboměř, Mankovice, SpálovVražné.

Mapa Mikroregion Odersko

Spojnicí mikroregionu je řeka Odra, která pramení v Oderských vrších, protéká údolím v pahorkatině Nízkého Jeseníku a širokou údolní nivou v Moravské bráně. Pro svá půvabná přírodní zákoutí byla popsaná část Nízkého Jeseníku vyhlášena přírodním parkem Oderské vrchy.

Mikroregion Odersko je součástí regionu s historickým názvem Moravské Kravařsko (německy Kuhländchen). Území Mikroregionu Odersko je součástí jedné z šesti turistických destinací Moravskoslezského kraje. Destinace nese název „Turistická oblast Poodří-Moravské Kravařsko„ zahrnuje historická území Moravy i Slezska mezi Jeseníky a Beskydy v Moravské bráně s osou v linii dálniční tepny České republiky – dálnice D1 v části Brno – Ostrava.

Prezentuje se na www.moravskekravarsko.cz


Mikroregion Odersko je velmi vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku. Návštěvníci mohou kromě nádherné přírody navštívit i řadu památek, jakými jsou mj. rodný dům Johanna Gregora Mendela - zakladatele genetiky, v obci Vražné (část Hynčice), barokní zámek v Kuníně, Městská památková zóna v Odrách, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder, poutní místo Panna Maria ve Skále a Balerův větrný mlýn ve Spálově, rozhledny na Pohoři a na Veselí. Velmi atraktivní pro sport i zábavu je po celý rok rozsáhlý SKI AREAL HEIPARK, v místní části města Odry, v Tošovicích.