Navigace

Obsah

Přírodní památka Na Čermence

Katastrální území: Kaménka
Rozloha: 50,57 ha, ochranné pásmo nevyhlášeno
Datum vyhlášení: 20.12.1989
Charakteristika: Jedlobukový les s ornitologickým významem
( hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků ).

Chráněná plocha je situována na úbočních svazích dvou levostranných přítoků říčky Čermné cca 500m jižně od železniční zastávky Klokočov. Přestárlé bukové porosty s přilehlými různověkými smrčinami tvoří přirozené hnízdiště mnoha druhům ptactva různých řádů. Význam z ornitologického hlediska je o to větší, že se jedná o zbytky původních porostů, charakteristických pro tuto část Oderských vrchů, kde v důsledku převodu ostatních okolních porostů ve smrkové monokultury s vtroušenými ostatnímijehličnany a některými listnáči dochází ke koncentraci vzácných a ubývajících druhů dutinohnizdičů a druhů typických pro prosvětlené listnaté lesy podhorských oblastí.

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1