Navigace

Obsah

Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko

Cílem projektu je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci území Mikroregionu Odersko, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů prostřednictvím strategického uchopení komunikace dotčených úřadů s veřejností, vč. využití nových komunikačních prostředků.

Od 1. 4. 2020 Mikroregion Odersko realizuje společný projekt členských obcí zaměřený na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou (úřady) a veřejností. V rámci projektu bude zpracován strategický komunikační dokument, který bude následně aplikován do reálného provozu. Budou pořízeny nové či zdokonaleny stávající komunikační prostředky jako např. weby obcí, mobilní aplikace, sociální sítě, elektronické úřední desky atp.). Projekt bude realizován do 31.12.2021

Celkové předpokládané náklady činí 6.497.700 Kč.
Tento projekt "Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618 byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 6.172.815 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 6.497.700 Kč.

Kontakty:
Manažer komunikace: Mgr. Bc. Eva Týlová, tel: 736 212 149 
Odborný garant: Ing. Daniela Nováková, tel: 776 001 810

 

logo EU