Navigace

Obsah

Management v Mikroregionu Odersko 2019

Cílem projektu je zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím manažerů/poradců v oblastech rozvoje venkova, obnovy a spolupráce obcí. Manažeři/poradci budou zajišťovat zejména administrativu, rozvoj, financování, účetnictví, propagaci, vzdělávání.

Celkové náklady projektu činí 250.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ ve výši 125.000 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.     

kraj


Na Odersku nebloudíme

Mikroregion Odersko získal dotaci na zakoupení čtyř informačních digitálních totemů z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve výši 448.052 Kč. Celkové náklady projektu činí 896.105 Kč.

Informační totemy budou umístěny v obcích Jeseník nad Odrou, Kunín, Vražné a ve městě Odry.

Cílem projektu je podpora cestovního ruchu v obcích Mikroregionu Odersko, zlepšení informovanosti turistů i občanů.

Ministerstvo pro místní rozvoj

 


Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecní spolupráce
- Centrum společných služeb

Mikroregion Odersko se od 1. srpna 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO), s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.  

Projekt potrvá do 30. června 2020.