Obsah

 

znak

Vražné

GPS: 49° 37′ 24″ N, 17° 51′ 33″ E
nadmořská výška: průměrná 274 m
adresa obecního úřadu: Vražné 37, 742 34  Vražné
starosta: Ing. Vladimír Nippert
web: www.vrazne.cz
e-mail: obec@vrazne.cz
 
Obec Vražné , rozkládající se po obou stranách historické moravsko-slezské zemské hranice, se nachází v okrese Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. K 1.lednu 2014 zde žilo 870 obyvatel.
 

Historie


První písemná zmínka o obci (místní část Dolní Vražné) je z roku 1282. Moderní obec Vražné vznikla k 1. září 1953[1] údajně dobrovolným sloučením tří obcí, jimiž byla moravská obec Dolní Vražné (německy Groß Petersdorf) a slezské obce Horní Vražné (německy Klein Petersdorf)[3] a Hynčice.
 

Pamětihodnosti

 
  • Rodný dům Johanna Gregora Mendela, kulturní památka ČR reg.č. 41981/      8- 1698, Hynčice č.p. 69
  • Kříž s reliéfem sv.P.Marie, kulturní památka ČR č. 52101/8-4078 u kostela sv. Petra a Pavla ve Vražném
  • Socha svatého Jana Nepomuckého, kulturní památka ČR č. 8-2115, 18. století u domu č.p. 11 místní část Vražné
 

Významní rodáci

 
  • Gregor Johann Mendel - mnich, zakladatel genetiky a opat augustiniánského kláštera na Starém Brně se narodil v části obce Hynčice (něm. Heinzendorf bei Odrau) 20.7.1822.
 

Členění obce


V současnosti se obec člení na dvě katastrální území (Vražné u Oder a Hynčice u Vražného), ale před rokem 1995 existovala katastrální území všech tří bývalých obcí, přičemž k.ú. Dolní Vražné zahrnovalo severní polovinu současného k.ú. Vražné u Oder, zatímco Horní Vražné zahrnovalo jižní polovinu výše zmíněného katastrálního území. . Na severozápadě území bývalého slezského k.ú. Horní Vražné leží i místní část a ZSJ Emauzy. Pokud jde o místní části a základní sídelní jednotky, člení se obec na Vražné, Hynčice a Emauzy.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1