Navigace

Obsah

Přírodní památka Stříbrné jezírko

Tato přírodní památka o rozloze 0,22 ha se nachází na jižním okraji Oderských vrchů nedaleko obce Jestřábí v nadmořské výšce cca 430 m.

Jezírko vzniklo zatopením šachty, asi od poloviny 17. století opuštěného galenitového dolu, a je bez přítoku a odtoku. Zatopená plocha obnáší přibližně 500 m2. Ve Stříbrném jezírku se vyskytuje dnes již vzácný živočich rak říční, který má zde optimální podmínky k životu i rozmnožování. Přestože se jedná o člověkem vytvořenou nádrž, izolovanou od přímého spojení s okolními vodními biotopy, dochází zde k sukcesi vodních a bahenních rostlin, a tak se vytvořilo pro raka ideální prostředí.

Lokalita má současně velký význam jako refugium pro četné druhy obojživelníků a je vyhledávána v době rozmnožování z poměrně širokého území. Pro zabezpečení před nežádoucími splachy či jinou intoxikací vody je vytvořeno ochranné pásmo o rozloze 3,22 ha.

Nadmořská výška: 430.00 m
www.odry.cz

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1