Navigace

Obsah


Rozpočet Mikroregionu Odersko

Na základě právních předpisů vztahujících se k rozpočtové odpovědnosti č. 23/2016 Sb. a 24/2016 Sb. sdělujeme, že veškeré povinně zveřejňované dokumenty Mikroregionu Odersko jsou k dispozici v elektronické verzi na webových stránkách www.odersko.cz/dobrovolny-svazek-obci/uredni-deska/ a v tištěné podobě k nahlédnutí u Ing. Pavla Matůšů, předsedy Mikroregionu Odersko na adrese Masarykovo nám. 25, Odry.