Navigace

Obsah

Mikroregion Odersko za poznáním v roce 2018

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 314.750,- Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

 


Management v Mikroregionu Odersko (r. 2018)

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 činnost finančního manažera Svazku, který v rámci projektu bude zjišťovat účetní operace spojené s činností Svazku, zajišťovat komunikaci se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, spravovat spisovou službu včetně datových schránek mikroregionu, připravovat podklady pro jednání orgánů mikroregionu v souvislosti s rozpočtem mikroregionu a financováním projektů, které Mikroregion Odersko realizuje či hodlá realizovat.

Celkové náklady projektu činí 100.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na činnost finančního manažera dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ ve výši 50.000 Kč.

Pozice finančního manažera bude podpořena od 1.3.2018 do 31.12.2018.     

kraj


Mikroregion Odersko kompostuje (r. 2017/2018)

Cílem projektu je pořízení 560 ks domácích kompostérů pro občany pěti členských obcí Mikroregionu Odersko, které se do společného projektu chtěly zapojit. 
Domácí kompostéry poputují do Heřmanic u Oder, Heřmánek, Mankovic, Spálova a do obce Vražné. 

Na projekt byla v listopadu 2016 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podpořena. 

Realizace projektu: červen - srpen 2017
Celkové náklady projektu: 1.949.310 Kč
Dotace EU: 1.656.914 Kč (85 %)
Vlastní spoluúčast Mikroregionu Odersko: 292.396 Kč (15 %)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo OPŽPTento projekt dále podpořil i Moravskoslezský kraj v rámci programu "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".

Moravskoslezský kraj projekt podpořil ve výši max. 79,85 % vlastní spoluúčasti Mikroregionu Odersko na projektu. 

Dotace Moravskoslezského kraje: 233.000 Kč

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

kraj


Zkušenější mikroregion (r. 2017)

Cílem projektu bylo rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 300.550 Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj


Management v Mikroregionu Odersko 2017

Cílem projektu bylo zabezpečit v roce 2017 činnost finančního manažera Svazku, který v rámci projektu zajišťoval účetní operace spojené s činností Svazku, zajišťoval komunikaci se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, spravoval spisovou službu včetně datových schránek mikroregionu, připravoval podklady pro jednání orgánů mikroregionu v souvislosti s rozpočtem mikroregionu a financováním projektů, které Mikroregion Odersko realizoval.

Celkové náklady projektu činily 100.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na činnost finančního manažera dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ ve výši 50.000 Kč.

Pozice finančního manažera byla podpořena od 1.3.2017 do 31.12.2017.     

kraj


Management v Mikroregionu Odersko 2016

Mikroregion Odersko získal v rámci programu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016" dotaci na projekt ,,Management v Mikroregionu Odersko 2016“.
Schválená dotace ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů projektu činní 95.000,- Kč.
Účelem projektu je řádné zajištění činnosti Mikroregionu Odersko v potřebném rozsahu. Předmětem projektu je zajištění financování projektového manažera a účetní.                                                                                                 Projektový manažer bude v rámci své činnosti:
- připravovat podklady pro jednání orgánů mikroregionu, tedy pro jednání valných hromad a předsednictev,  
 - připravovat žádosti o dotace a příspěvky žádané svazkem obcí, a to včetně všech potřebných příloh,
- připravovat závěrečná vyhodnocení projektů, ve kterých bude mikroregion úspěšným žadatelem,
- koordinovat spolupráci s MAS Regionu Poodří a s Destinačním managementem turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko,
- zabezpečovat komunikaci mezi jednotlivými členskými obcemi, a to zejména v oblasti vyhlášených dotačních programů a v rámci legislativních novinek týkajících se územních samosprávných celků.                                                

Účetní mikroregionu bude zajišťovat všechny účetní operace v souladu s platnou legislativou.
Obě pozice budou dotačně podpořeny od 1.3.2016 do 31.12.2016.     

 kraj


Mikroregion Odersko za poznáním (r. 2016)

Cílem projektu bylo vzdělávání zástupců členských obcí mikroregionu, výměna zkušeností a tvorba propagačních materiálů.

Celkové náklady projektu činily 300.000 Kč

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj