Navigace

Obsah

Mikroregion Odersko za poznáním v roce 2018

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 314.750,- Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj


Management v Mikroregionu Odersko 2018

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 činnost finančního manažera Svazku, který v rámci projektu bude zjišťovat účetní operace spojené s činností Svazku, zajišťovat komunikaci se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, spravovat spisovou službu včetně datových schránek mikroregionu, připravovat podklady pro jednání orgánů mikroregionu v souvislosti s rozpočtem mikroregionu a financováním projektů, které Mikroregion Odersko realizuje či hodlá realizovat.

Celkové náklady projektu činí 100.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na činnost finančního manažera dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ ve výši 50.000 Kč.

Pozice finančního manažera bude podpořena od 1.3.2018 do 31.12.2018.     

kraj


Mikroregion Odersko kompostuje

Cílem projektu je pořízení 560 ks domácích kompostérů pro občany pěti členských obcí Mikroregionu Odersko, které se do společného projektu chtěly zapojit. 
Domácí kompostéry poputují do Heřmanic u Oder, Heřmánek, Mankovic, Spálova a do obce Vražné. 

Na projekt byla v listopadu 2016 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podpořena. 

Realizace projektu: červen - srpen 2017
Celkové náklady projektu: 1.949.310 Kč
Dotace EU: 1.656.914 Kč (85 %)
Vlastní spoluúčast Mikroregionu Odersko: 292.396 Kč (15 %)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo OPŽPTento projekt dále podpořil i Moravskoslezský kraj v rámci programu "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".

Moravskoslezský kraj projekt podpořil ve výši max. 79,85 % vlastní spoluúčasti Mikroregionu Odersko na projektu. 

Dotace Moravskoslezského kraje: 233.000 Kč

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

kraj


Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecní spolupráce
- Centrum společných služeb

Mikroregion Odersko se od 1. srpna 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO), s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.  

Projekt potrvá do 30. června 2020.